S T K S i s

Kullanıcı Sözleşmesi

1.1 TARAFLAR ve TANIMLAR

Aracı Şirket (Platform Kurucusu Şirket): LUNA ICT YAZILIM BİLG. TİC. LTD. ŞTİ (Bundan sonra ŞİRKET Olarak Anılacaktır.)
Adresi: ANAFARTALAR MAHALLESİ, SANAYİ CADDESİ, MUSA ALSAN İŞ HANI NO 19-H KAT:4 ULUS/ANKARA
Web Adresi: www.stksis.com
EPosta: info@stksis.com

MÜŞTERİ: www.stksis.com sistemini kullanmak üzere sisteme kayıt olan tüzel kişilik. (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır)
ÜYE: Müşteri'nin düzenli ödeme tahsil ettiği üyesi veya abonesi.

TARAFLAR: Müşteri ve Şirket birlikte taraflar olarak anılacaktır.
Sözleşme Süresi : Tarafların karşılıklı anlaşması durumunda sözleşme sona erer. Aksi halde aylık olarak sözleşme yenilenmeye devam eder.


2. KONU

İşbu Sözleşme'nin konusu, MÜŞTERİ'nin kendi ÜYE'lerinin tahakkuklarına ait tahsilatının www.stksis.com("İnternet Sitesi") internet sitesi üzerinde elektronik ortamda yapabildiği ve diğer süreçler ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ, SATIŞ FİYATI VE TESLİMAT ÜCRETİ

Tahakkuk türleri ve tahakkuk bedelleri farklılık gösterebilir. İşbu tahakkuklar MÜŞTERİ kurum yetkilileri tarafından yapılmaktadır. Tahakkuk tutarlarında ve türlerinde hata olduğu düşünülüyorsa ilgili kurum ile irtibata geçilmelidir. Tahakkuk tutarı net tutar olup kuruma bağlı olarak KDV muafiyeti olabilir.


MÜŞTERİ ve ÜYE, işbu Sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu’ nu elektronik ortamda teyit etmekle, ödeme ve teslimat bilgilerini ve cayma hakkı ve cayma hakkının kullanım şartları konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi edindiğini teyit etmiş olur.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1) MÜŞTERİ; tayin edeceği yetkili kullanıcı aracılığı ÜYE tahakkuklarını yapabilir ve diğer raporlama araçlarını kullanabilir. Müşteri; Yetkili kullanıcının sistem kullanımından sorumludur. En üst düzeyde yetkilendirilmiş kullanıcı MÜŞTERİ kurumun diğer kullanıcılarını ve kullanım seviyelerinden sorumludur. MÜŞTERİ Kurum kullanıcılarının tamamı kendilerine tahsis edilmiş e posta hesapları ile sisteme giriş yapalar. İşbu hesapların giriş şifrelerinin güvenliği belirtilen kullanıcılar tarafından sağlanmalıdır

4.2) ÜYE, kendisine yapılan tahakkuk ile ilgili bir hata olduğunu düşünüyorsa bu durumu MÜŞTERİ kuruma iletmelidir. Tahakkuk hataları ancak MÜŞTERİ kurum tarafından yetkilendirilen kullanıcı tarafından düzeltilebilir.

4.3) ÜYE tarafından yapılan bir ödemenin iptali yine MÜŞTERİ kurum tarafından yapılabilmektedir. Bu ödemelerin iptal edilme süreçleri ile ilgili ÜYE, MÜŞTERİ kurum ile irtibata geçmelidir.

4.4) MÜŞTERİ, sistemi sadece yasalara uygun tahakkuk ve tahsilatlar için kullanacağını taahhüt eder.

4.5) MÜŞTERİ, sistem üzerinden yaptığı tahsilatların beyanı, vergilendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi gibi işlemlerinin kendi kurum bünyesinde yapacağını kabul eder. www.stksis.com sistemi sadece tahsilatlara aracılık yapmaktadır.


5. GİZLİLİK ve GENEL BİLGİLENDİRME

5.1) İnternet Sitesi üzerinde işlem yaparken Şirket’in sistemlerine bırakmış olduğunuz gizli bilgiler ve kişisel bilgiler sözleşmenin ifası amacıyla kullanılmaktadır. ŞİRKET ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgileriniz, bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz. Ancak, bu bilgiler yürürlükteki yasal mevzuat kapsamında, yasal mevzuata uygun olarak yetkili makamlar tarafından alınan kararlar doğrultusunda yetkili makamlar ile paylaşılır.

5.2) Sistemin tüm Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakkı ŞİRKET'e aittir.

6. VERİ GİRİŞLERİNDEKİ HATALARIN BELİRLENMESİ VE DÜZELTİLMESİ

KURUM'un veya ÜYE'nin İnternet Sitesi üzerinde tahakkuk veya tahsilat yaparken veri girişlerinde hata yapması halinde işbu işlemler tamamlanamayacak ve sözleşme kurulmayacaktır. Veri girişlerinde hata yapılması halinde, sistem siparişin tamamlanması için KURUM ve ÜYE'yi yönlendirecektir.

Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Sözleşmenin kurulabilmesi İnternet Sitesine üye olunması ve en az bir tahakkuk için tahsilat işlemi yapılması gerekir. Veri girişlerinde hata yapılması nedeniyle bir sorun ile karşılaşılması durumunda sistem ana sayfasında bulunan çağrı merkezini arayabilirsiniz.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Mesafeli Satış Sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklarda, Ankara ili Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

KURUM şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Bakanlık tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.


8. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/HİZMETİN SÜRESİ

Sözleşme konu Ürün/Hizmetin süresi, abonelik süresi kadardır.


9. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE YÜRÜRLÜK

Alıcı’nın İnternet Sitesi’ne üye olduktan sonra, internet sitesi üzerinde yapılan yönlendirmelere uygun olarak siparişini oluşturulması, Ön Bilgilendirme Forumu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, Mesafeli Satış Sözleşme ’sini elektronik ortamda onaylanması ve ödeme yapılmadan önce Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereği İnternet Sitesi üzerinde yayınlanan; sözleşmeye konu mal ve hizmetin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkı kullanılma şartları, süresi, usulü ve taşıyıcıya ilişkin bilgileri ve cayma hakkının kullanılamayacağı durumlara ilişkin bilgileri incelenmesi gerekir.

İşbu Sözleşme, KURUM ve ÜYE tarafından internet sitesi üzerinde elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda saklanacaktır. Yönetmelik uyarınca ispat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresi 3 (üç) yıl olarak belirlenmiştir. Alıcı'nın talebi konusunda mail yolu ile iletilecektir.

İşbu Sözleşme ticari amaçla yapılmıştır.


SATICI: LUNA ICT YAZILIM BİLG. TİC. LTD. ŞTİ
KURUM
Adı/Soyadı :
Tarih :